IC设计中心(芯矽望)
IC立足于自主创新,攻克多项控制技术难题,拥有多项自主知识产权

IC Division

CSN6C034S PRPAK3X3

说明
特性
N MOS
参数
参数名称
参数值
Ciss (pF)
1390
Coss (pF)
200
Crss (pF)
110
Qg (nC)
11.4
Qgs (nC)
5.7
数据手册下载
/Uploads/201404/53571e3f92d48.pdf
应用手册下载

©2012-2018 优彩网彩票的真假-优彩网彩票的真假-优彩师软件有人用过么 版权所有  闽ICP备05006691号