IC事业部
IC立足于自主创新,攻克多项控制技术难题,拥有多项自主知识产权

IC Division

CSN6D036D7 PRPAK5X6

说明
特性
N MOS
参数
参数名称
参数值
Ciss (pF)
1127/2295
Coss (pF)
194/267
Crss (pF)
77/210
Qg (nC)
10.6/20
Qgs (nC)
4.2/7.6
数据手册下载
/Uploads/201404/5359c7fc6b1fe.pdf
应用手册下载

©2012-2018 优彩网彩票的真假-优彩网彩票的真假-优彩师软件有人用过么 版权所有  闽ICP备05006691号